បង្កើតបញ្ជីអាជីវកម្មរបស់អ្នក

អ្នកនឹងដឹងថាការអនុវត្តវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នកកំពុងតែរីកចម្រើនដែលជាលទ្ធផលផ្ទាល់នៃទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយនឺងអាជីវកម្មផ្នែកថែទាំសុខភាពហាយគ្រូពេទ្យ។​យើងផ្តល់ជូននូវវិធីសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នាមួយក្នុងការធ្វើទីផ្សារតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់អាជីវកម្មនៅហាយគ្រូពេទ្យដែលអនុញ្ញាតឱ្យភ្ញៀវចែករំលែកមតិអំពីអាជីវកម្ម វេជ្ជបណ្ឌិតនិងផលិតផលសុខភាពទៅកាន់បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងៗ។ ចុះឈ្មោះឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះ!

មាស

វេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួន

ទទួលបានការដកស្រង់

 • រាយបញ្ជីកន្លែងអនុវត្តន៍
 • ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងវេជ្ជបណ្ឌិត
 • ប្រតិទិនណាត់ជួប
 • ការរៀបចំថ្លៃពិគ្រោះយោបល់
 • ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែល
 • គាំទ្រអ៊ីមែល

ត្បូងមរកត

ល្អសម្រាប់គ្លីនិកខ្នាតតូច

ទទួលបានការដកស្រង់
 • រាយបញ្ជីកន្លែងអនុវត្តន៍
 • ប្រវត្តិរូបរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតរហូតដល់ទៅ ៥ រូបដែលមានជំនាញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នា
 • ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងគ្លីនិក
 • ផ្ទាំងគ្រប់គ្រងវេជ្ជបណ្ឌិត (វេជ្ជបណ្ឌិតច្រើន)
 • ប្រតិទិនណាត់ជួប (គ្រូពេទ្យច្រើននាក់)
 • ការរៀបចំថ្លៃពិគ្រោះយោបល់
 • ការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែល
 • រៀបចំវីដេអូ
 • ការគាំទ្រតាមរយះអ៊ីមែលនិងតាមទូរស័ព្ទ

ពេជ្រ

សមស្របសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំ

ទទួលបានការដកស្រង់
 • ទាំងអស់នៃត្បូងមរកត
 • ទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួននិងឧបត្ថម្ភ
 • White Label Domain
 • Managed cloud hosting
 • ការរួមបញ្ចូលការទូទាត់តាមអ៊ិនធឺរណែត
 • ដំណោះស្រាយគេហទំព័រពេញលេញ
 • រៀបចំវីដេអូ
 • សមាហរណកម្មការផ្សាយផ្ទាល់តាមហ្វេសប៊ុក
 • ការវិភាគទិន្នន័យធំ
 • AI Help Desk
 • ការគាំ ទ្រគេហទំព័រ អ៊ីម៉ែលនិងទូរស័ព្ទចល័ត