ហាយគ្រូពេទ្យប្តេជ្ញាក្នុងការធានាថែរក្សានិងការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកជនភាពដែលសមស្របតាម គោលការណ៍ឯកជនភាព និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់យើង។

សូមភ្ជាប់ជាមួយនូវច្បាប់ចម្លងនៃការធ្វើតេស្តវេជ្ជសាស្រ្ត របាយការណ៍ដែលសរសេរឬបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសនិងលទ្ធផលស្កេនដែលមានរយះពេលតិចជាង ៦ ខែ។ អ្នកអាចផ្ញើឯកសារភ្ជាប់រហូតដល់ ២៥ មេហ្គាបៃប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកមានឯកសារច្រើនជាងមួយឯកសារនោះមិនអាចបន្ថែមលើសពី ២៥ មេហ្គាបៃបានទេ។

Feature

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

ហាយគ្រូពេទ្យសំរួលនិងផ្តល់នូវការសំងាត់ អ្អ្នកពិគ្រោះយោបល់មានឯកទេសយូរឆ្នាំមកពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅកម្ពុជានិងសិង្ហបុរី។ ក្រុមគាំទ្រសេវាកម្មផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើងនឹងជួយសម្រួលដល់ការទទួលបាននូវមតិយោបល់ ស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលតាមរយៈបណ្តាញគាំទ្រផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់យើង។

អ្វីដែលត្រូវរំពឹង

ប្រសិនបើអ្នកសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចំណេះដឹងដែលអ្នកអាចទទួលបានយោបល់ក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញពិសេសៗនៅតាមមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកនៅក្នុងបណ្តាញរបស់យើងគឺមានមានសារះសំខាន់ អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍ធ្វើណាត់ជួបបានគ្រប់ពេលដើម្បីភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកហើយយើងនឹងឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃធ្វើការ។ ​អ្នកដោះស្រាយករណីអ្នកជំងឺរបស់យើងនឹងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវករណីអ្នកជម្ងឺដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញហើយបញ្ជូនឯកសារទៅមន្ទីរពេទ្យនិងគ្លីនិកដៃគូមួយឬច្រើនកន្លែងដែលក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងនឹងធ្វើការដើម្បីធ្វើឱ្យមានសុពលភាពនៃការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម។​​​​​

ប្រសិនបើមានតំរូវការចាំបាច់អ្នកដោះស្រាយករណីជំងឺរបស់យើងនឹងធ្វើការណាត់ជួបសម្រាប់អ្នកជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនិងមន្ទីរពេទ្យដែលបានណែនាំហើយផ្តល់ជូនអ្នកនូវកំរិតព្យាបាលទាបនិងខ្ពស់។ នៅថ្ងៃណាត់ជួបអ្នកដោះស្រាយករណីអ្នកជម្ងឺយើងនឹងនៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីសម្រួលដល់ការណាត់ជួបរបស់អ្នក។ ក្នុងករណីដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយករណីរបស់អ្នកយើងនឹងនៅតែផ្តល់ជូនអ្នកនូវមតិយោបល់លើបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែថ្លៃសេវារបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានសងប្រាក់វិញទេ។ ចំពោះអ្នកជំងឺដែលត្រូវការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស * សម្រាប់ការព្យាបាលយើងនឹងជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីរដ្ឋបាលដោយចំណាយបន្ថែមហើយបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងដល់អ្នកមុនពេលអ្នកធ្វើការទូទាត់ចុងក្រោយ

COVID-19 ការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសឹង្ហបូរីត្រូវបានអនុវត្តហើយយើងនឹងធ្វើការជូនដំនឹងដល់អ្នកកំឡុងងពេលធ្វការណាត់ជួប។